BüYüLENME HAKKıNDA HERBALIFE TüRKIYE

Büyülenme Hakkında herbalife türkiye

Şirket kendi kazandığı paradan sizin hesabınıza vakıf yatırıyor. Son olarak şayet getirdiniz zat resmî anlamda bir iş gestaltyorsa ve sizinle aynı iskonto büyüklükında ise doğrusu o da %50 deyse sizde %50 deyseniz şirket bunu çevirdiği ciro üzerinden size bir telif hakkı dediğimiz bir ödeme yapmaktadır. Bu harika bir şeyd

read more